Available courses

Celem szkolenia jest przygotowanie członków OSP do:

  • nabycia wiedzy i umiejętności do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych w zastępie,
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia,
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania czynności ratowniczych podczas  powodzi,
  • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF PSP,
  • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Materiał służy do interaktywnej nauki pytań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przeprowadzenia próbnego egzaminu teoretycznego w tym zakresie.